Komunikat dotyczący planowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenia obowiązku zgłaszania przez myśliwych odstrzału lub odnalezienia padłego dzika za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego

Komunikat dotyczący planowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenia obowiązku zgłaszania przez myśliwych odstrzału lub odnalezienia padłego dzika za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że propozycja wprowadzenia ww. obowiązku została zawarta w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i…

 Aplikacja „Weryfikator PZŁ”  już dostępna

Aplikacja „Weryfikator PZŁ”  już dostępna

W artykule „Kod QR zastąpi dotychczasowe hologramy ” z dnia 17 grudnia br. informowaliśmy o uproszczonej procedurze potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy. W chwili obecnej dla platform Android, Huawei została przygotowana i opublikowana do…

 Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ dotyczące propozycji zaprezentowanych przez Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lecha Kołakowskiego

Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ dotyczące propozycji zaprezentowanych przez Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lecha Kołakowskiego

Nawiązując do wypowiedzi Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej planów zatrudnienia ponad tysiąca myśliwych, którzy będą mogli strzelać do dzików np. z pojazdów, pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw. Przedstawiona propozycja strzelania do dzików z pojazdów narusza przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa. Wypowiedź…

 Kod QR zastąpi dotychczasowe hologramy

Kod QR zastąpi dotychczasowe hologramy

Z nowym rokiem chcemy  uprościć myśliwym procedurę potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy. W 2022 r. nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji członkowskiej PZŁ. Weryfikator członkostwa Polski Związek Łowiecki ZG we współpracy…