Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Krosno

Komisje problemowe

 1. Kol. Małgorzata Wolanin – PRZEWODNICZĄCA
 2. Kol. Andrzej Piątek – HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
 3. Kol. Olaf Jóźwik
 4. Kol. Marek Grabek
 5. Kol. Czesław Hołub
 6. Kol. Andrzej Hrabal
 7. Kol. Stanisław Gruza
 8. Kol. Jerzy Wolanin
 9. Kol. Ireneusz Hołodniak
 10. Kol. Elżbieta Bargiel
 11. Kol. Wacław Pielech
 12. Kol. Tomasz Różycki
 13. Kol. Jacek Stankiewicz
 14. Kol. Waldemar Płaza
 15. Kol. Tomasz Motyka
 16. Kol. Leszek Czarny
 17. Kol. Bolesław Lenkiewicz
 18. Kol. Zbigniew Motyka
 1. Kol. Stanisław Gruza
 2. Kol. O. Tomasz Nogaj
 3. Kol. Damian Kazalski
 4. Kol. Jerzy Wolanin
 5. Kol. Małgorzata Wolanin
 1. Kol. Stefan Sochacki – PRZEWODNICZĄCY
 2. Kol. Justyna Wójcik-Leń
 3. Kol. O. Tomasz Nogaj
 4. Kol. Stefan Stempin
 5. Kol. Wiesław Korczykowski
 6. Kol. Adam Jakubowicz
 7. Kol. Bolesław Kostur
 8. Kol. Marek Podkalicki
 9. Kol. Gotfryd Kopeć
 1. Kol. Arkadiusz Zulewski – PRZEWODNICZĄCY
 2. Kol. Bogdan Pasztor – Honorowy Członek
 3. Kol. Adam Antoniewicz – Honorowy Członek
 4. Kol. Marcin Bobola
 5. Kol. Mateusz Nowak
 6. Kol. Wojciech Bularski
 7. Kol. Alfred Wołczański
 8. Kol. Dariusz Spisak
 9. Kol. Grzegorz Głód
 10. Kol. Ariusz Nawrocki
 11. Kol. Adam Kusiński
 12. Kol. Rafał Zulewski
 13. Kol. Krystian Zygmunt
 14. Kol. Elżbieta Bargiel
 15. Kol. Paweł Mazur
 16. Kol. Paweł Pengryn
 17. Kol. Mariusz Czemerys
 18. Kol. Agnieszka Spisak
 1. Kol. Bartosz Bialik – PRZEWODNICZĄCY
 2. Kol. Ryszard Brocławik
 3. Kol. Marcin Wierdak
 4. Kol. Andrzej Hrabal
 5. Kol. Stanisław Gazda
 6. Kol. Ludwik Puszczałowski
 1. Kol. Justyna Wójcik-Leń – PRZEWODNICZĄCA
 2. Kol. Jolanta Motyka
 3. Kol. Agata Lenkiewicz-Bardzińska
 4. Kol. Kaja Zoszczak
 5. Kol. Bogumił Czemerys
 6. Kol. Olaf Jóźwik
 7. Kol. Ewaryst Goździewski
 8. Kol. Małgorzata Wolanin
 9. Kol. Elżbieta Bargiel
 10. Kol. Krzysztof Kozłowski
 11. Kol. Tomasz Socha
 12. Kol. Hubert Faliszewski
 13. Kol. Wioletta Grelińska
 14. Kol. Grzegorz Kruczek
 1. Kol. Ryszard Brocławik – PRZEWODNICZĄCY
 2. Kol. Stefan Sochacki
 3. Kol. Stanisław Dul
 4. Kol. Piotr Zygarowicz
 5. Kol. Andrzej Dymek
 6. Kol. Piotr Filipczak
 7. Kol. Marcin Bobola
 8. Kol. Jacek Flis
 9. Kol. Dariusz Pojnar
 10. Kol. Zdzisław Gładysz
 11. Kol. Cezary Juszczak
 12. Kol. Michał Hipner
 13. Kol. Ireneusz Hołodniak
 14. Kol. Hubert Krochmal
 15. Kol. Rafał Osiecki
 16. Kol. Tomasz Kałamarz
 17. Kol. Marian Guzek
 18. Kol. Maciej Pudło
 19. Kol. Ludwik Puszczałowski
 20. Kol. Ludwik Cyran
 21. Kol. Janusz Krupa
 22. Kol. Arkadiusz Kaczmarczyk
 23. Kol. Joanna Lorenc
 1. Kol. Ireneusz Hołodniak – PRZEWODNICZĄCY
 2. Kol. Tomasz Liszka
 3. Kol. Tomasz Kałamarz
 4. Kol. Wojciech Gołąbek
 5. Kol. Marek Grabek
 6. Kol. Marcin Bobola
 7. Kol. Stanisław Kaczmaryk
 8. Kol. Andrzej Piotrowski
 9. Kol. Justyna Wójcik-Leń
 10. Kol. O.Tomasz Nogaj
 11. Kol. Arkadiusz Zulewski
 12. Kol. Stanisław Gruza
 1. Kol. Stefan Sochacki
 2. Kol. Bolesław Kostur
 3. Kol. Adam Jakubowicz
 1. Kol. Tadeusz Wojtaszek
 2. Kol. Justyna Wójcik-Leń
 3. Kol. Ariusz Nawrocki

Koordynator zadań związanych z współpracą ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego

Kol. Małgorzata Wolanin