Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Krosno

Zarząd okręgowy

Bolesław Kazalski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

26 stycznia łowczy krajowy Paweł Lisiak powołał Bolesława Kazalskiego na stanowisko łowczego okręgowego w Krośnie. Nowy łowczy jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Do Polskiego Związku Łowieckiego przynależy od 1986 roku. Aktywnie działa w Kole Łowieckim „Sokół” w Łączkach Jagiellońskich oraz w Kole Łowieckim „Szarak” w Kożuchowie. Od 1995 roku posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Kolega Bolesław Kazalski odznaczony jest Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny, a także uhonorowany jest Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Maciej Pudło

Członek Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego „PONOWA” w Krośnie od 1994 roku. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1997 roku posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Skarbnika Koła. Od 2004 roku jest Łowczym KŁ „PONOWA” w Krośnie. W 2004 roku został powołany przez ORŁ w Krośnie w skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Funkcję tę pełnił jako sekretarz komisji do 2015 roku. Uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej w 2015 roku i uchwałą Zarządu Głównego PZŁ w 2018 roku powołany został w skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie. Jest delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego i członkiem Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ. Odznaczony medalem Zasłużony dla Łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZŁ i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

mgr inż.  Tomasz Liszka    

Absolwent:        

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie,


Doświadczenie łowieckie:

 • 01 kwietnia 1995 rok – wstąpienie do PZŁ
 • 01 kwietnia 1998 rok– uprawnienia selekcjonerskie


Pełnienie funkcji:

 • przewodniczącego komisji rewizyjnej w Kole Łowieckim „Ryś” w Krempnej,
 • delegata na zjazd okręgowy – aktualnie,
 • łowczego koła – aktualnie,
 • członka zarządu okręgowego PZŁ w Krośnie – aktualnie.


Odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
 • Zasłużony dla Łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZŁ.

Stanisław Gazda

Wykształcenie:        

 • mgr inż. leśnictwa – Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny – 1998 r.
 • Studia podyplomowe – Akademia Ekonomiczna w Krakowie – 2020 r.


Doświadczenie łowieckie:

 • październik 1993 rok – wstąpienie do PZŁ, członek Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Łączki Jagiellońskie
 • kwiecień 1998 rok– uprawnienia selekcjonerskie


Pełnione funkcje:

 • członek komisji rewizyjnej w KŁ „SOKÓŁ” Łączki Jagiellońskie – do kwietnia 2010 r.
 • członek Zarządu koła – Skarbnik – od kwietnia 2010 r. (nadal)
 • delegat na zjazd okręgowy – aktualnie,
 • członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie – aktualnie.


Odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
 • Zasłużony dla Łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZŁ.


Informacje dodatkowe:

 • Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla, zainteresowania: pasjonat ornitologii, motoryzacja, system informacji przestrzennej, właściciel psów myśliwskich.