Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Krosno

Zarząd okręgowy

Bartosz Bialik
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Bartosz Bialik ukończył na Uniwersytecie Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kierunku leśnictwo. Zarówno praca dyplomowa inżynierska oraz magisterska dotyczyła tematyki łowieckiej (szkód łowieckich powodowanych przez dziki oraz cech fenotypowych samców jeleni szlachetnych). Przez okres studiów kolega Bartosz był aktywnym członkiem Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego UR w Krakowie oraz Zastępcą Przewodniczącego Sekcji Łowieckiej Koła Naukowego Leśników. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jasła, a następnie w Nadleśnictwie Dukla, gdzie zajmował stanowisko podleśniczego oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa leżących na terenie gmin: Jaśliska, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Dukla.

Kolega Bartosz jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2011 roku. W 2014 roku uzyskał uprawnienia selekcjonerskie. Pochodzi z rodziny o głęboko zakorzenionych tradycjach łowieckich – członkami PZŁ są także jego rodzice oraz wujek. Jest aktywnym członkiem Koła Łowieckiego „Sokół” w Bochni, gdzie pełni funkcję: koordynatora Systemu Kół Łowieckich PZŁ oraz koordynatora komisji szacujących szkody łowieckie na terenie dzierżawionego obwodu. Co roku włącza się także w szereg akcji organizowanych przez Koło Łowieckie jak m.in. organizacja Pikniku Rodzinnego czy prelekcji w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży z zakresu tematyki łowieckiej. Prywatnie posiadacz psów myśliwskich ras: Wyżeł niemiecki szorstkowłosy, Jamnik szorstkowłosy oraz Jack Russell terrier. Pasjonat wiosennych polowań na sarny- rogacze z podchodu.

Członek ZO

Kol. Tomasz Kałamarz z wykształcenia leśnik, doktor nauk leśnych (specjalizacja zoologia leśna i łowiectwo). Tematem zarówno pracy magisterskiej jak i rozprawy doktorskiej realizowanych w Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW w Warszawie była ekologia dużych ssaków drapieżnych. Zawodowo związany z Lasami Państwowymi, gdzie pracował na wszystkich szczeblach struktury LP. W Nadleśnictwie zajmował się m.in. edukacją przyrodniczą w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pracował w Wydziale Ochrony Ekosystemów oraz w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej, gdzie pełnił funkcje koordynatora edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie RDLP w Krośnie. Obecnie jest pracownikiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na stanowisku Inspektora LP w Karpackim Regionie Inspekcyjnym. Jest członkiem PZŁ od 1999 r., członkiem Koła Łowieckiego „Bór” Bircza oraz Koła Łowieckiego „Zacisze” w Krośnie. Posiada uprawnienia Lektor PZŁ w zakresie biologii zwierząt łownych oraz instruktora i sędziego strzelectwa, ma także zdany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska państwowy egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody. Aktualnie pełni funkcję sekretarza w Zarządzie Koła Łowieckiego „Zacisze” w Krośnie, posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Członek ZO

Kol. Marcin Bobola z wykształcenia jest prawnikiem, zawodowo związany z Prokuraturą Rejonową w Brzozowie, gdzie pełni funkcję prokuratora. Kolega Marcin jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski PZŁ w Wabieniu Drapieżników, ambasadorem i członkiem Tagart Team – zespołu rozpoznawalnych w środowisku łowieckim i nie tylko osób, związanych z tą tematyką. Ponadto posiada dużą wiedzę z zakresu wabienia drapieżników, jeleni oraz saren, którą chętnie dzieli się z innymi myśliwymi poprzez udział w warsztatach i spotkaniach. Posiada także dużą wiedzę z zakresu Prawa Łowieckiego, Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz szeroko pojętej kynologii łowieckiej. Brał udział w wielu konkursach pracy psów myśliwskich jako przewodnik psa, a także jako asystent sędziego. Jest członkiem PZŁ, Klubu Wabiarzy przy ZG PZŁ w Warszawie oraz Koła Łowieckiego „Ponowa” w Krośnie od 2011 r. Działał aktywnie w Komisji Kynologicznej przy ZO PZŁ w Krośnie. W 2023 r. został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Oprócz myślistwa jest także zapalonym wędkarzem i uczestnikiem wielu zagranicznych wypraw wędkarskich, m.in. do Skandynawii, Patagonii, czy Nowej Zelandii

Członek ZO

Justyna Wójcik-Leń ukończyła Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Z wykształcenia jest doktorem inżynierem nauk technicznych w dziedzinie geodezja i kartografia, dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport, który uzyskała na Politechnice Warszawskiej. Jest adiunktem – wykładowcą na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Odnawialnej, w Katedrze Geodezji i Geomatyki. Współorganizuje i uczestniczy w licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Ponadto pracuje w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, jako Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2013 roku oraz członkiem Koła Łowieckiego „Jeleń” w Brzozowie. Aktywnie działa w Komisjach Problemowych przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krośnie, gdzie od 2019 r. jest członkiem Komisji Kultury Łowieckiej, od 2021 r. Przewodniczącą i członkiem Komisji Promocji Łowiectwa. Pełni także funkcję Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie oraz delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów. Posiada uprawnienia selekcjonerskie. Dodatkowo prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o tematyce łowieckiej w okręgu krośnieńskim. Była redaktorem „Łowca Galicyjskiego” oraz „Łowca Karpackiego”. Należy do ogólnopolskiego Klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego. Została wytypowana przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krośnie do prestiżowego konkursu „Kobiety dla Polskiej Wsi” i nagrodzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii „Kobieta w Nauce”.

Wykształcenie:        

 • mgr inż. leśnictwa – Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny – 1998 r.
 • Studia podyplomowe – Akademia Ekonomiczna w Krakowie – 2020 r.


Doświadczenie łowieckie:

 • październik 1993 rok – wstąpienie do PZŁ, członek Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Łączki Jagiellońskie
 • kwiecień 1998 rok– uprawnienia selekcjonerskie


Pełnione funkcje:

 • członek komisji rewizyjnej w KŁ „SOKÓŁ” Łączki Jagiellońskie – do kwietnia 2010r.
 • członek Zarządu koła – Skarbnik – od kwietnia 2010 r. (nadal)
 • delegat na zjazd okręgowy – aktualnie,
 • członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie – aktualnie.


Odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
 • Zasłużony dla Łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZŁ,
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej (2023 r.)


Informacje dodatkowe:

 • Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla, Koordynator łowieckiego rejonu hodowlanego nr III – „Beskid Niski”,
 • ukończone kilkudniowe szkolenie w zakresie szacowania i wyceny szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, 
 • zainteresowania: pasjonat ornitologii, motoryzacja, system informacji przestrzennej, właściciel psów myśliwskich.