Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Krosno

Szkody Łowieckie

Zgłaszanie szkód łowieckich

  1. Zgłoszenie szkody
  2. Rozporządzenie w sprawie szkód

Zgłaszanie szkód łowieckich

Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Tomasz Kruk
Bystre 26
38-606 Baligród
tel. 606744159, 660732836
e-mail : kruk.tomek@wp.pl

Osoba przyjmująca zgłoszenie:

Tomasz Kusiński
ul. Bohaterów II Wojny Światowej 8
36-200 Brzozów

Osoba przyjmująca zgłoszenie:

Bolesław Kostur
tel. 603745851
Adres: Koło Łowieckie „Jeleń”
ul. Piastowa 22  
36-200 Brzozów

Miejscowość Golcowa
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Jan Gil – tel. 721453191
Ryszard Kuś – tel. 501696305
Jan Owsiany – tel. 695430891
Andrzej Kaczkowski – tel. 609704495
Roman Żmuda – tel. 885389613

Miejscowość Domaradz
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Roman Szczepek – tel. 134349103
Jan Szuba – tel. 134340632
Artur Niestrzęba – tel. 515171110

Miejscowość Izdebki
Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Janusz Kosobucki – tel. 503985305
Krzysztof Obłój – tel. 606360958
Zdzisław Gładysz – tel. 608035382

Miejscowość Wesoła, Magierów, Hłudno, Barycz
Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Adrian Gwizdała – tel. 724665104

Miejscowość Blizne
Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Stefan Szarek – tel. 601068120
Michał Szarek – tel. 663518769

Miejscowość Przysietnica, Stara Wieś
Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Marek Kufel – tel. 604721530

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Piotr Smoleń zam. Wola Niżna 40

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Stasik Andrzej zam. Trzciana 47  
38-450 Dukla
tel. 728331037

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Edward Szczepanik,
ul. Piwarskiego 61 
38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 134350617 
kom. 500009160

Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Czesław Skocz zam. Krempna 100  tel. 609732881

Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Mirosław Jamrogiewicz tel. 783 491 993
Grzegorz Syrek tel. 509 981 704

Miejscowości: Krajowice, Ujazd, Brzyska, Wróblowa, Dąbrówka, Jareniówka, Bączal Górny i Dolny, Jabłonica, Lipnica Górna i Dolna, Opacie, Trzcinica, Harklowa, Kunowa, Osobnica, Pusta Wola, Lisówek, Skołyszyn, Siedliska, Sławęcin, Przysieki, Brzyście
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

Waldemar Leśniak – zam. Kunowa 130 38-242 Skołyszyn tel. 609 160 682

Miejscowości: Januszkowice, Bukowa, Kołaczyce, Kłodawa, Błażkowa, Brzyska, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Kowalowy

Osoba przyjmująca zgłoszenie: Józef Wiczyński zam. Nawsie Kołaczyckie 169A  38-213 Kołaczyce

Miejscowości: Jasło Brzyszczki, Gorajowie, Warzyce, Zimna Woda, Szebnie, Bierówka, Niepla, Chrząstówka, Wojaszówka, Przybówka, Lubla
Osoba przyjmująca zgłoszenie: Ryszard Bachta Warzyce 299   38-200 Jasło

Miejscowości: Bieżdziadka, Bieżdziedza, Lublica, Sieklówka, Sowina, Lubla na północ od drogi Warzyce – Frysztak
Osoba przyjmująca zgłoszenie: Jerzy Gałuszka Nawsie Kołaczyckie 52  38-213 Kołaczyce

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Lesław Krzyżak, zam. Grab 19
Zbigniew Smołkowicz, zam. Grab 6

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Krzysztof Kaczkowski tel.664 787 556
Piotr Tchoryk tel. 509 433 223

Obwód Łowiecki KS-154 pk

Miejscowości: Jasienica, Wola Jasienicka, Kombornia, Wola Komborska
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Józef Woszczyk tel. 506319567

Miejscowości: Korczyna, Domaradz
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Marek Zborowski tel. 721529273

Miejscowości: Czarnorzeki, Węglówka, Krasna, Lutcza
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Grzegorz Rachwał tel. 603859692

Obwód Łowiecki KS-173 pk

Miejscowości: Żeglce, Chorkówka, Kopytowa
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Michał Buczek tel. 602447352

Miejscowości: Zręcin, Żarnowiec, Głowienka, Świerzowa, Szczepańcowa
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Ireneusz Sanocki tel. 694885945

Miejscowości: Wrocanka, Niżna Łąka, Bóbrka
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Wojciech Czarnota tel. 606825936

Miejscowości: Nienaszów, Wietrzno, Łęki Dukielskie, Kobylany, Sulistrowa
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Sławomir Czapka tel. 605275640

Obwód Łowiecki KS-179 pk

Miejscowości: Iwla, Nadole, Teodorówka, Łysa Góra, Chyrowa, Myscowa, Głojsce
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Piotr Liwosz tel. 606413894

Miejscowości: Draganowa, Kobylany, Zboiska, Wietrzno, Łęki Dukielskie
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Mariusz Widziszewski tel. 502627402

Obwód Łowiecki KS-164 pk
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

1. Edward Bączar zam. Krosno ul. Bema 37  tel. 134365618  lub 665809522
2. Stanisław Gruszkoś zam. Krosno ul. Wyspiańskiego 48  tel. 134360252  lub 698797540

Obwód Łowiecki KS-174 pk
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

1. Józef Frączek zam. Haczów 810 B  tel. 134391086  lub 693104054
2. Józef Strzała zam. Krosno ul. Krakowska 66  tel. 691614052

Obwód Łowiecki KS-197 pk
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

1. Jan Seńczak zam. Polany 31  tel. 134414293
2. Jarosław Jaróg zam. Świątkowa Mała 22   tel. 134414327  lub 608707808

Osoby przyjmujące zgłoszenie szkody: Paweł Mazur tel. 721 973 908

Szacujący:

GMINA ZAGÓRZ – EDWARD CHMURA tel. 601385987
GMINA LESKO – RYSZARD PASZKIEWICZ tel. 537201303

Osoby przyjmujące zgłoszenie szkody:
Rypyść Ryszard – tel. 608099904
Miejscowości: Manasterzec, Łukawica, Bezmiechowa Górna, Bezmiechowa Dolna, Jankowce, Uherce, Ruderka, Olszanica, Wańkowa, Paszowa, Rakowa, Tyrawa Wołoska.

Wanat Mirosław – tel. 668337539
Miejscowości: Bereźnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Baligród, Hoczew, Bachlawa, Berezka, Nowosiółki, Średnia Wieś, Zahoczewie, Żardenka, Stężnica, Mchawa.

Osoba przyjmująca zgłoszenie szkody:
Rafał Osiecki
zam. Lutowiska 79 tel. 4610014 lub 4610036

Gminy: Wojaszówka, Frysztak, Wiśniowa, Strzyżów
Osoby przyjmujące zgłoszenie szkody:
Kiebała Maciej, zam. Kozłówek 38-124 Wiśniowa

Kiabała Stanisław zam. Kozłówek 38-124 Wiśniowa
Guzek Zbigniew zam. Łączki Jagiellońskie 70, 38-471 Wojaszówka

Dzija Mariusz zam. Łączki Jagiellońskie 23, 38-471 Wojaszówka

Pasikowski Jerzy, zam. Łączki Jagiellońskie 244, 38-471 Wojaszówka

Krośniak Janusz, zam. Pietrusza Wola 60, 38-471 Wojaszówka

Witkoś Grzegorz zam. Przybówka 187, 38-471 Wojaszówka

Minior Tadeusz, zam. Pietrusza Wola 71, 38-471 Wojaszówka


Gminy: Korczyna oraz m. Odrzykoń

Krok Zbigniew ul. Łęgowa 32, 38-471 Wojaszówka

Guzek Marian ul. A. Krajowej 152, 38-471 Wojaszówka

Podsiadło Jan zam. Bratkówka 120, 38-471 Wojaszówka

Osoba przyjmująca zgłoszenie szkody: 
 
Wierdak Marcin
ul. Jasielska 1
38-230 Nowy Żmigród

Osoby przyjmujące zgłoszenie szkody:

Obwód łowiecki -188pk

Marian Sołtysik tel. 601180751
Franciszek Wołczański tel. 669349351

Obwód łowiecki -190pk

Jan Kułak tel. 695431094
Grzegorz Pleśniarski tel. 503315134

Obwód łowiecki -187pk

Łukasz lorenc tel. 691765751
Tadeusz Kurpiel  tel. 506916308

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
KŁ „Towarzystwo Łowieckie Bieszczady” ul. Okrzei 5  38-500 Sanok

Zgłaszanie szkód za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Koło Łowieckie „DARZ BÓR” w Sanoku

Trepcza ul. Sanocka 63

38-500 Sanok

lub osobiście: Teresa Brzeżawska Juszczak

38-535 Siemuszowa 2

Zgłoszenie szkody wysłaś na adres:
Koło Łowieckie „Jarząbek” w Sanoku ul. Stróżowska 36  38-500 Sanok 

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Marek Szuwart
Niebieszczany 98
38-500 Sanok

Wnioski o szacowanie przesyłamy na adres Koła „Żubr” w Sanoku
Sanoczek 30
38-500 Sanok
tel. 696 364 242

Miejscowości: Bóbrka, Solina
Osoba przyjmująca zgłoszenie:
1. Gruza Stanisław zam. Uherce Min. 273c  38-623 Uherce Min.  tel. 502605695
2. Konopelski Wojciech zam. 38-612 Solina  tel.501469674
3. Zulewski Arkadiusz zam. Chrobrego 15  38-500 Sanok  tel. 609505216
4. Zulewski Rafał zam. Chrobrego 15  38-500 Sanok   tel. 661509216

Miejscowości: Myczków, Berezka
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Tudryn Edward zam. Wołkowyja 84/2  38-613 Wołkowyja  tel. 501777620

2. Łoś Tomasz zam. Rybne 16  38-613 Wołkowyja  tel. 606955668,  697604516,   134692539

3. Łoś Florian zam. Myczków 16a  38-610 Polańczyk   tel. 134666113

Miejscowości: Myczkowce
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Górka Czesław zam. Uherce Min. 270a,  38-623 Uherce Min.  tel. 722138099
2. Dziedzicki Stanisław Uherce Min. 236,  38-623 Uherce Min   tel. 502937107   tel. 134618077

3. Szpak Wiesław Uherce Min. 174,  38-623 Uherce Min.  tel. 601631496

4. Wójtowicz Marian zam. Olszanica 210/2,   38-622 Olszanica  tel. 880317031

Miejscowości: Lesko, Glinne
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Kędzior Zygmunt zam. Rudenka 44,  38-622 Olszanica  tel. 605206029
2. Wójtowicz Adam zam. Olszanica 287,  38-622 Olszanica  tel. 603063396

Miejscowości: Średnia Wieś
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Szpetnar Zbigniew zam. ul. Cicha 81,  38-610 Polańczyk  tel. 608327815
2. Wójs Ryszard zam. Berezka 7,  38-610 Polańczyk  tel. 503987324

3. Podstawski Adrian zam. Hoczew 2D,  38-604 Hoczew  tel. 695802230

Miejscowości: Kostryń
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Kędzior Zygmunt  zam. Rudenka 44,  38-622 Olszanica  tel. 605206029

2. Wójtowicz Adam zam. Olszanica 287,  38-622 Olszanica  tel. 603063396

Miejscowości: Uherce, Zwierzyń
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Górka Czesław zam. Uherce Min. 270a,  38-623 Uherce Min  tel. 722138099
2. Dziedzicki Stanisław zam. Uherce Min. 236,  38-623 Uherce Min.  tel. 502937107,  134618077
3. Szpak Wiesław zam. Uherce Min. 174,  38-623 Uherce Min.  tel. 601631696,  134699180

4. Wójtowicz Marian zam. Olszanica 210/2,  38-622 Olszanica  tel. 880317031

Miejscowości: Olszanica, Stefkowa
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Jakiel Bogdan zam. Orelec 38,  38-623 Uherce Min.  tel. 602359645
2. Kokoszyński Paweł zam. Stefkowa 65,  38-622 Olszanica  tel. 691820068

Miejscowości: Orelec
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Gruza Stanisław zam. Uherce Min. 273c,  38-623 Uherce Min.  tel. 502605695
2. Konopelski Wojciech  zam. Solina  38-612 Solina  tel. 501469674,  134692197
3. Zulewski Arkadiusz zam. ul. Chrobrego 15,  38-500 Sanok  tel. 609505216
4. Zulewski Rafał zam. Chrobrego 15  38-500 Sanok  tel. 661509216

Miejscowości: Łobozed Dolny,  Ustjanowa Dolna
Osoba przyjmująca zgłoszenie:

1. Antoniewicz Adam zam. solina 91  38-612 Solina  tel. 514396440,  134691878
2. Antoniewicz Robert zam. Solina 91  38-612 Solina  tel. 512186346

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
1. Franciszek Kolka zam. Stefkowa 86   38-622 Olszanica tel. 134617324 lub 134617565
2. Karol Dudek zam. Brzegi Dolne 147   38-700 Ustrzyki Dolne tel. 134611323  

Lp. Gmina/Miejscowości Nazwisko i imię Kontakt

Ustrzyki Dolne

Ropienka Dolna, Ropienka Górna Dul Marek 694587921

Zawadka, Stańkowa Wronowski Andrzej 781357338

Leszczowate, Brelików Strusiewicz Zdzisław 669089855

Jureczkowa, Wojtkówka, Wojtkowa, Burda August 785573292

Nowosielce Kozickie, Trzcianiec Hajduk Zygmunt 600927984

Konopelski Edward 668110257

Dutkowski Władysław 665797452

_________________________________________________________________________________

Olszanica

Wańkowa, Paszowa Urban Andrzej 698934075

Wronowski Andrzej 781357338

_________________________________________________________________________________

Tyrawa Wołoska

Rakowa, Rozpucie, Tyrawa Wołoska Urban Andrzej 698934075

Wronowski Andrzej 781357338

________________________________________________________________________________

Bircza

Roztoka Burda August 785573292

Hajduk Zygmunt 600927984

_________________________________________________________________________________

W sprawach dotyczących szacowania szkód, prosimy kontaktować się z prezesem koła Kol. Stanisławem Kaczmarykiem tel. 600929529.

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Jerzy Czerniga  38-622 Olszanica 42   tel. 660186253

– Teren Gminy Ustrzyki Dolne
Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Henryk Tymejczyk zam. Łobozew Górny 4  38-700 Ustrzyki Dolne tel. 606416712 lub 134614828

– Teren Gminy Polańczyk

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Janusz Opar zam. 38-613 Wołkowyja tel. 691674448

Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Janusz Kruczek zam. Poraż 252   38-540 Zagórz  tel. 609566064