Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Rusza program ubezpieczeń dla Juniora PZŁ

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, iż od 01 lipca 2021 r. startuje program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci ubiegających się o Legitymację Junior Polskiego Związku Łowieckiego, wynegocjowany przez WDB S.A. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Program ubezpieczenia obejmuje zakresem świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec ubezpieczone dziecko podczas korzystania ze strzelnic w trakcie treningów lub podczas udziału w zawodach w dyscyplinach wchodzących w skład prawideł strzelań myśliwskich prowadzonych przez PZŁ z wyłączeniem zawodów centralnych oraz mistrzostw.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania Legitymacji PZŁ zatwierdzonym uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10 maja 2021,  każde dziecko ubiegające się o  Legitymację Juniora PZŁ musi zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wynegocjowana oferta Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group  zapewnia Państwa dzieciom ochronę w zakresie, który jest wyłączony z ochrony w przypadku standardowych programów NNW dostępnych na polskim rynku.

Zakres ochrony, wysokość składki, deklaracje, Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z Kartą Produktu
i Tabelą Uszczerbku na Zdrowiu znajdziecie Państwo tutaj. 

Zachęcamy do skorzystania z propozycji i przystąpienia do grupowego programu ubezpieczenia NNW Junior PZŁ.

Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia do 25 czerwca 2021 r., zostaną objęte ochroną  już od 1 lipca 2021.

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA  DZIECI
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LEGITYMACJĘ JUNIOR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

 

  1. W celu przystąpienia do ubezpieczenia, rodzic bądź prawny opiekun dziecka zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia znajdującej się na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego www.pzlow.pl w zakładce:  Dla myśliwych →Ubezpieczenia→ Myśliwi i stażyści→ Junior
  2. Składkę za ubezpieczenie w wysokości  20 zł  należy wpłacić na konto odpowiedniego Zarządu Okręgowego. Dokonując opłaty składki należy pobrać potwierdzenie wpłaty lub dowód przelewu.
  3. Wypełnioną deklarację w wersji papierowej oraz dowód wpłaty bądź potwierdzenie z kasy Zarządu Okręgowego należy złożyć do macierzystego Zarządu Okręgowego, do którego przynależy rodzic bądź opiekun prawny dziecka.
  4. Początkiem okresu ochrony jest pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie przekazania wypełnionej deklaracji oraz zaksięgowania składki na koncie odpowiedniego Zarządu Okręgowego PZŁ z zastrzeżeniem, że zaksięgowanie lub przekazanie składki nastąpić musi do 25 dnia danego miesiąca.
  5. W przypadku wszelkich pytań bądź wątpliwości w zakresie programu ubezpieczenia NNW Junior PZŁ, prosimy o kontakt z:

WDB SA

Paulina Gromadzka
paulina.gromadzka@wdbsa.pl
tel. 504 826 910

lub

Aleksandra Mróz
aleksandra.mroz@wdbsa.pl
tel. 512 370 606

lub osobą odpowiedzialną z ramienia PZŁ

Marta Kuc
m.kuc@pzlow.pl
tel. 22 556 55 58

Udostępnij
Twitter
WhatsApp