Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Krosno

Stanowisko Komendy Głównej Policji w sprawie badań lekarskich dotyczących broni

Informujemy, iż zwróciliśmy się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem dotyczącym podjęcia działań zmierzających do jednolitej interpretacji przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, w kwestii obowiązku przedkładania raz na 5 lat orzeczenia lekarskiego i psychologicznego potwierdzających możliwość dysponowania bronią.

Poniżej zamieszczamy stanowisko, które otrzymaliśmy w tym zakresie:

SKAN PISMA 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp