Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Krosno

STOP hejtowi i pomówieniom wobec PZŁ

Stanowisko PZŁ w związku z publikacją koalicji Niech Żyją! na ich profilu Facebook z dnia 27 grudnia 2020 roku!

Z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy wpis zamieszczony m.in. przez koalicję Niech Żyją! na portalu społecznościowym Facebook w dniu 27 grudnia 2020r. – Oraz wielokrotnemu udostępnieniu tego wpisu przez środowiska antyłowieckie lub powielaniu go przez różne krajowe i lokalne media – na temat konfliktu myśliwych z okręgu olsztyńskiego z panią Magdaleną Pękalą, mieszkającą na terenie obwodu łowieckiego nr 177. Publikacja zawiera szereg nieprawdziwych i nieścisłych informacji.

Przede wszystkim jesteśmy oburzeni stwierdzeniem, jakoby Polski Związek Łowiecki był sprawcą wandalizmu, polegającego na wrzuceniu przez okno cegły do domu pani Magdaleny Pękali.

W publikacji przebieg wydarzeń przedstawiono jednostronnie, zaś opis rozmija się ze stanem faktycznym.

Zarzewiem konfliktu stało się polowanie, które odbyło się 29 grudnia 2019 roku na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie im. Ejsmonda w Olsztynie. Po zgłoszeniu przez panią Magdalenę Pękalę zastrzeżeń wobec poprawności zorganizowania i przeprowadzenia polowania wezwano policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze z komisariatu w Dobrym Mieście nie stwierdzili nieprawidłowości w organizacji i przebiegu polowania. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ w tej sprawie zostało umorzone. Podkreślamy, że jego przedmiotem było także sprawdzenie poprawności organizacji polowania, jego prawidłowego oznakowania, zachowania myśliwych oraz stosowania zasad bezpieczeństwa.

Dziwi nas fakt, że pani Magdalena Pękala dopiero po siedmiu miesiącach od polowania, czyli 27 lipca 2020r. zwróciła się do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie w sprawie oceny poprawności zorganizowania i przeprowadzenia polowania. Niezbędna korespondencja ZG PZŁ z Zarządem Okręgowym PZŁ w Olsztynie oraz wskazanym kołem łowieckim trwała 20 dni. W dniu 31 sierpnia 2020r. ZO PZŁ w Olsztynie przesłał pani Magdalenie Pękali pisemną odpowiedź. W piśmie wskazano m.in., że weryfikacja wydarzeń mających miejsce ponad pół roku wcześniej nie jest możliwa. W związku z tym dla Zarządu Okręgowego miarodajna jest opinia funkcjonariuszy Policji, którzy w dniu polowania sprawdzali stan faktyczny bezpośrednio w terenie. W piśmie tym Zarząd Okręgowy zachęcał też panią Magdalenę Pękalę do spotkania z Zarządem Koła Łowieckiego, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz przedstawić prawa i obowiązki każdej ze stron konfliktu. Mimo zaproszenia do rozmów pani Magdalena Pękala nie kontaktowała się ani z kołem łowieckim, ani z Zarządem Okręgowym PZŁ w Olsztynie.

Pani Magdalena Pękala zarzuca również organizatorom polowania brak informacji o jego prowadzeniu oraz brak możliwości uzyskania takiej informacji. Zarzut ten jest bezpodstawny. Zgodnie z zapisami art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie koło ma obowiązek przekazania informacji wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania. Informacje te zostają podane do publicznej przez władze samorządowe w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz na stronie internetowej danej gminy. Koło dopełniło obowiązku poinformowania stosownych instytucji. Żaden akt prawny nie zobowiązuje koła łowieckiego do przekazywania tej informacji bezpośrednio mieszkańcom gminy.

Incydent z cegłą, który według relacji pani Magdaleny Pękali miał miejsce 20 grudnia br., uważamy za chuligański wybryk i jako taki musi budzić sprzeciw. Bezpodstawne jest jednak obciążanie winą Polskiego Związku Łowieckiego i podejmiemy w tej sprawie kroki prawne. Nie ma żadnych dowodów, że sprawcą wykroczenia był członek PZŁ.

Oburzają nas tym samym wszelkie pomówienia i używany w publikacji język nienawiści wobec dobrego imienia polskich myśliwych, którzy wykonują obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo łowieckie. Uważamy to za łamanie norm dyskursu publicznego oraz brak poszanowania dla odmiennych poglądów.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱