Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Krosno

Zmiany w regulaminie strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki

20 kwietnia Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął uchwałę, w myśl której do końca sezonu strzeleckiego dopuszcza się używanie podczas zawodów centralnych amunicji z naważką 28 gramów, o grubości nieprzekraczającej 2,5 mm. Dopuszczenie to nie dotyczy zawodów o randze Mistrzostw PZŁ oraz wszystkich zawodów Ligi Strzeleckiej, gdzie obowiązuje już nowy regulamin zasad strzelań, zezwalający na używanie amunicji z naważką 24 gramy – podobnie jak ma to miejsce na zawodach strzelectwa sportowego.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp