Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską 2020 r. rozstrzygnięty

Komisja konkursowa, ustanowiona przez Zarząd Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących , dokonała rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2020 roku pt. „Najlepsza praca magisterska w roku 2020”.
Komisja postanowiła przyznać Nagrodę Główną w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) Panu Jakubowi Jurowiczowi za pracę magisterską pt.: „Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w zakresie nieobjętym regulacjami ustaw szczególnych”.
Gratulujemy Zwycięzcy!

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp