Łowiec Galicyjski

REDAKCJA KWARTALNIKA „ŁOWIEC GALICYJSKI”

ZO PRZEMYŚL ODZIAŁ PRZEMYSKI

Henryk Karnas,Redaktor Naczelny-Koordynator

Sekcja reporterskaJózef Otulak, Magdalena Kociuba, Elżbieta Szymczak, Justyna Pankiewicz, Małgorzata Kopczak, Władysław Szyk, Marian Czech, Dariusz Świstak, Tomasz Różycki, Janusz Maik
Sekcja Felietonówo. Tomasz Nogaj, Wiesław Hop, dr Eugeniusz Misiak, dr Marcin Raba, Kazimierz Ivosse, Janusz Dąbrowski, Tadeusz Misiak, Jerzy Karpierz,
Sekcja prawno – dyscyplinarnadr Marcin Raba, Mariusz Błahuta
Sekcja ochrony środowiska i hodowliTomasz Makarowski, dr Eugeniusz Misiak, Tadeusz Misiak, Jerzy Karpierz, Małgorzata Kopczak, Tomasz Różycki
Sekcja KynologicznaJózef Otulak, Tomasz Makarowski, Jan Bogdan Kozyra, Tomasz Różycki, Władysław Szyk.
Sekcja etyki, tradycji, zwyczajów, obyczajów łowieckich oraz wizerunku i historii łowiectwa:Marek Piotr Krzemień, o. Tomasz Nogaj, ks. Andrzej Pokrywa, ks. Jerzy Lic, Waldemar Smolski, Edward Jędrzejuk.
Sekcja kontaktów z młodzieżąMagdalena Kociuba, Elżbieta Szymczak, Małgorzata Kopczak, Justyna Pankiewicz, Dariusz Świstak.

ZO KROSNO

ODZIAŁ KROŚNIEŃSKI

Andrzej Radzik
Justyna Wójcik-Leń
O. Tomasz Nogaj
Stefan Sochacki
Tadeusz Gajewski

Gazeta jest dostępna w rocznej prenumeracie, której koszt wynosi 44,00 zł, wpłaty należy kierować na rachunek bankowy w PKO BP 87 1020 4274 0000 1702 0083 4770

W tytule wpłaty należy podać Imię i nazwisko oraz adres do wysyłki kwartalnika.

Łowiec Galicyjski
nr 1 2021

Łowiec Galicyjski
nr 2 2021

Łowiec Galicyjski
nr 1 2020

Łowiec Galicyjski
nr 2 2020

Łowiec Galicyjski
nr 3 2020

Łowiec Galicyjski
nr 4 2020

Łowiec Galicyjski
nr 2 2018