Pogotowie postrzałkowe przy Zarządach Okręgowych PZŁ

Pogotowie postrzałkowe przy Zarządach Okręgowych PZŁ

Z inicjatywy Łowczego Krajowego zostały powołane, przy Zarządach Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, zespoły świadczące pomoc w ramach pogotowia postrzałkowego. Łowczowie okręgowi dokonali selekcji najbardziej doświadczonych przewodników tropowców i posokowców, którzy będą służyli pomocą jeśli zajdzie potrzeba poszukiwania postrzałka zwierzyny grubej. Myśliwi, chcący uzyskać bezpośredni kontakt do kolegów działających w ramach pogotowia postrzałkowego powinni zwrócić się do właściwego Zarządu Okręgowego.  Zachęcamy również przewodników tropowców i posokowców do włączania się w pomoc koleżeńską w ramach pogotowia postrzałkowego.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Zarządami Okręgowymi.

źródło: https://www.pzlow.pl/pogotowie-postrzalkowe-przy-zarzadach-okregowych-pzl/