XLII OKRĘGOWE ZAWODY W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH

XLII OKRĘGOWE ZAWODY W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2021 roku (sobota) na strzelnicy Myśliwskiej w Borze odbędą się Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich dla Okręgu krośnieńskiego wg poniżej zamieszczonego programu.

Program zawodów przewiduje rozegranie pięcioboju myśliwskiego w pełnej serii, zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich obowiązującymi w Polskim Związku Łowieckim.

Prosimy Zarządy Kół o powiadomienie wszystkich zainteresowanych i delegowanie trzyosobowej reprezentacji Koła w klasie powszechnej, członków Waszego Koła posiadających klasę mistrzowską oraz polujących kobiet.

Prosimy o zgłoszenie zawodników do Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie  w terminie do dnia 30 lipca br. na załączonym druku.